Školska športska dvorana

Objekti od komercijalnog značaja

Otvorena igrališta za male sportove

Školska športska dvorana

KORČULA – ŠPORTSKA DVORANA

Športska dvorana se nalazi u sklopu Osnovne škole Petra Kanavelića u Korčuli, u službi je sporta i potreba osnovne i srednje škole za tjelesni odgoj.

U slobodnim terminima postoji mogućnost najma po cjeniku Ustanove Športski objekati Korčula.
Dvorana je namijenjena za šport (košarka, badminton, tae kwon do i sl.) i rekreaciju. U zimskim mjesecima se grije, sadrži muške i ženske sanitarne čvorove te sportski plastični pod. Tribine su kapaciteta 250 sjedećih mjesta.

Raspored korištenja: Dvorana2018-19Radno vrijeme

Od 16-22 sata, vikendom od 08-22 sata.