Natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup

Objekti od komercijalnog značaja

Otvorena igrališta za male sportove

Ustanova Športski objekti Korčula objavljuje Javni natječaj za davanje poslovnog prostora u zakup, prikupljanjem pisnih ponuda.

Kompletan tekst natječaja možete preuzeti u nastavku.

Natječaj – Poslovni prostor 2