Natječaji za radna mjesta sportskog animatora i čistača-garderobijera

Objekti od komercijalnog značaja

Otvorena igrališta za male sportove

Ustanova Športski objekti Korčula raspisuje natječaje za radna mjesta: Sportski animator(1) i Čistač-garderobijer(1). Natječaji su objavljeni u Slobodnoj Dalmaciji dana 14. ožujka 2018. godine. Tekst natječaja je moguće preuzeti u nastavku:

Natječaj animator

Natječaj čistač