Raspored korištenja Školske dvorane i Balona

Objekti od komercijalnog značaja

Otvorena igrališta za male sportove

Nakon održanog sastanka s korisnicima školske sportske dvorane i igrališta pod balonom, utvrđeni su termini korištenja navedenih objekata. Detaljan raspored korištenja u sezoni 2015/2016:

Balon2015-16

Dvorana2015-16 .