Raspored korištenja dvorane i balona u sezoni 2013/2014

Objekti od komercijalnog značaja

Otvorena igrališta za male sportove

Balon 2013-14

Dvorana 2013-14