Raspored korištenja dvorane i balona u sezoni 2012/2013

Objekti od komercijalnog značaja

Otvorena igrališta za male sportove

Balon 2012-13

Dvorana 2012-13

  .